Održavanje slušnih pomagala

Najkompletnija klasifikacija polimernih materijala u istoriji

Najkompletnija klasifikacija polimernih materijala u istoriji

       Makromolekularni materijali, koji se nazivaju i polimerni materijali, su materijali sastavljeni od makromolekularnih spojeva kao matrice i s drugim aditivima (pomoćnim sredstvima). Klasifikacija polimernih materijala1. Klasifikacija po izvoruPolimerni materijali klasificirani su u prirodne polimerne ...

Čitaj više...